Αρθρογραφια

Ακράτεια Κοπράνων

Ακράτεια Κοπράνων

Η ακούσια αποβολή εντερικού περιεχομένου, στερεάς, υδαρούς ή αέριας σύστασης δια του πρωκτικού δακτυλίου ή αδυναμία αναβολής της κένωσης. Επαναλαμβανόμενη, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, μη ελεγχόμενη διαφυγή περιεχομένου, στερεάς ή υγρής σύστασης από τον πρωκτό.

Επιδημιολογία

 • διαταραχή της μεγάλης ηλικίας: 55 - 60%
 • αναγνωρίζεται και σε νεώτερες γυναίκες
 • επίπτωση: 0,4 -19,6% γενικός πληθυσμός
 • άνδρες / γυναίκες: 1/3 – 1/8
 • συστηματική υποεκτίμηση της επίπτωσης

Κοινωνικοί παράγοντες

➢ σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα
➢ κυριαρχεί ενοχή και αποσιώπηση
➢ επαγγελματική και κοινωνική απομόνωση
➢ στιγματισμός, κατάθλιψη, απόσυρση
➢ 1η αιτία εισαγωγής σε νοσηλευτικά ιδρύματα

✓ δευτεροπαθής νοσηρότητα
✓ σοβαρές οικονομικές συνέπειες
✓ σοβαρή επίπτωση στην ποιότητα ζωής

Κλινική εικόνα

 • Επιτακτική ακράτεια υπάρχει η αίσθηση επιθυμίας κένωσης αλλά έχουμε ακράτεια λόγω αδυναμίας συγκράτησης των κοπράνων, απώλεια έξω σφιγκτήρα & απώλεια ευενδοτότητας ορθού
 • Παθητική ακράτεια απώλεια αίσθησης ανάγκης κένωσης πριν το επεισόδιο, απώλεια έσω σφιγκτήρα. 

Τύποι ακράτειας

 • ελάσσων ακράτεια
  • ανεπάρκεια του έσω σφιγκτήρα
  • ενσφήνωση κοπράνων ή μηχανισμού ελέγχου δείγματος
  • απώλεια αερίων και υδαρών κοπράνων κοπράνων
 • μείζων ακράτεια
  • ανεπάρκεια έξω ή έσω και έξω σφιγκτήρα
  • απώλεια σχηματισμένων κοπράνων 

Αιτιολογία ακράτειας

 • απονεύρωση των μυών του πυελικού εδάφους
  • φυσιολογικός τοκετός - αναστρέψιμη νευρολογική βλάβη στο 60% γυναικών, μόνιμη βλάβη σε πολλαπλούς τοκετούς, μεγάλου βάρους έμβρυο,εφαρμογή εμβρυουλκών, περινεϊκά τραύματα
  • χρόνια και έντονη προσπάθεια στην αφόδευση. κάθοδος πυελικού εδάφους.
  • προχωρημένη ηλικία
 • ιατρογενής
  • εγχειρήσεις για παθήσεις του πρωκτού, αιμορροϊδες, ραγάδα, συρίγγια.
  • διαστολή πρωκτικού δακτυλίου
  • επεμβάσεις εκτομής του ορθού- ελκώδης κολίτιδα, οικογενής πολυποδίαση καρκίνος (νέο-λήκυθος: βελτίωση εγκράτειας)
  • ακτινοβολία – χημειοθεραπευτικά φάρμακα, καρκίνος ορθού, προστάτη, τραχήλου μήτρας.
 • πρόπτωση του ορθού (88%) συνεχής ενεργοποίηση ΑΟΠΑ (αναστρέψιμη)
 • νευρολογικά νοσήματα, πολλαπλή σκλήρυνση, τραύμα νωτιαίου μυελού, ΑΕΕ
 • συγγενείς ανωμαλίες ορθοπρωκτικής περιοχής - ατρησία πρωκτού, νόσος του Hirschsprung.
 • πρωτοπαθής μυοπάθεια έσω σφιγκτήρα. 

Διαγνωστικές μεθόδοι

Οι βασικές διαγνωστικές μεθόδοι τις οποιές και εκταταμένα εφαρμόζουμε είναι οι: η Ορθοπρωκτική μανομετρία - αισθητικότητα ορθού, ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος είτε ως ηλεκτρομυογραφία μονής ίνας ή PNTML & το αφοδευόγραμμα.  

Αντιμετώπιση 

Για την αντιμετώπιση της αιμορροϊδοπάθειας υπάρχουν συντηρητικές τεχνικές ή και επεμβατικές τεχνικές ανάλογά με τον βαθμό της ασθένειας και τους κινδύνους απο την εξέλιξη της. 

Related Articles

Αιμορροΐδες - Αιμορροϊδοπάθεια

Αιμορροΐδες - Αιμορροϊδοπάθεια

Περιεδρικό Απόστημα

Περιεδρικό Απόστημα

Αιμορροϊδοπάθεια και θεραπεία

Αιμορροϊδοπάθεια και θεραπεία