Αρθρογραφια

Ακράτεια Κοπράνων

Η ακούσια αποβολή εντερικού περιεχομένου, στερεάς, υδαρούς ή αέριας σύστασης δια του πρωκτικού δακτυλίου ή αδυναμία αναβολής της κένωσης. Επαναλαμβανόμενη, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, μη ελεγχόμενη διαφυγή περιεχομένου, στερεάς ή υγρής σύστασης από τον πρωκτό.

Επιδημιολογία

 • διαταραχή της μεγάλης ηλικίας: 55 - 60%
 • αναγνωρίζεται και σε νεώτερες γυναίκες
 • επίπτωση: 0,4 -19,6% γενικός πληθυσμός
 • άνδρες / γυναίκες: 1/3 – 1/8
 • συστηματική υποεκτίμηση της επίπτωσης

Κοινωνικοί παράγοντες

➢ σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα
➢ κυριαρχεί ενοχή και αποσιώπηση
➢ επαγγελματική και κοινωνική απομόνωση
➢ στιγματισμός, κατάθλιψη, απόσυρση
➢ 1η αιτία εισαγωγής σε νοσηλευτικά ιδρύματα

✓ δευτεροπαθής νοσηρότητα
✓ σοβαρές οικονομικές συνέπειες
✓ σοβαρή επίπτωση στην ποιότητα ζωής

Κλινική εικόνα

 • Επιτακτική ακράτεια υπάρχει η αίσθηση επιθυμίας κένωσης αλλά έχουμε ακράτεια λόγω αδυναμίας συγκράτησης των κοπράνων, απώλεια έξω σφιγκτήρα & απώλεια ευενδοτότητας ορθού
 • Παθητική ακράτεια απώλεια αίσθησης ανάγκης κένωσης πριν το επεισόδιο, απώλεια έσω σφιγκτήρα. 

Τύποι ακράτειας

 • ελάσσων ακράτεια
  • ανεπάρκεια του έσω σφιγκτήρα
  • ενσφήνωση κοπράνων ή μηχανισμού ελέγχου δείγματος
  • απώλεια αερίων και υδαρών κοπράνων κοπράνων
 • μείζων ακράτεια
  • ανεπάρκεια έξω ή έσω και έξω σφιγκτήρα
  • απώλεια σχηματισμένων κοπράνων 

Αιτιολογία ακράτειας

 • απονεύρωση των μυών του πυελικού εδάφους
  • φυσιολογικός τοκετός - αναστρέψιμη νευρολογική βλάβη στο 60% γυναικών, μόνιμη βλάβη σε πολλαπλούς τοκετούς, μεγάλου βάρους έμβρυο,εφαρμογή εμβρυουλκών, περινεϊκά τραύματα
  • χρόνια και έντονη προσπάθεια στην αφόδευση. κάθοδος πυελικού εδάφους.
  • προχωρημένη ηλικία
 • ιατρογενής
  • εγχειρήσεις για παθήσεις του πρωκτού, αιμορροϊδες, ραγάδα, συρίγγια.
  • διαστολή πρωκτικού δακτυλίου
  • επεμβάσεις εκτομής του ορθού- ελκώδης κολίτιδα, οικογενής πολυποδίαση καρκίνος (νέο-λήκυθος: βελτίωση εγκράτειας)
  • ακτινοβολία – χημειοθεραπευτικά φάρμακα, καρκίνος ορθού, προστάτη, τραχήλου μήτρας.
 • πρόπτωση του ορθού (88%) συνεχής ενεργοποίηση ΑΟΠΑ (αναστρέψιμη)
 • νευρολογικά νοσήματα, πολλαπλή σκλήρυνση, τραύμα νωτιαίου μυελού, ΑΕΕ
 • συγγενείς ανωμαλίες ορθοπρωκτικής περιοχής - ατρησία πρωκτού, νόσος του Hirschsprung.
 • πρωτοπαθής μυοπάθεια έσω σφιγκτήρα. 

Διαγνωστικές μεθόδοι

Οι βασικές διαγνωστικές μεθόδοι τις οποιές και εκταταμένα εφαρμόζουμε είναι οι: η Ορθοπρωκτική μανομετρία - αισθητικότητα ορθού, ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος είτε ως ηλεκτρομυογραφία μονής ίνας ή PNTML & το αφοδευόγραμμα.  

Αντιμετώπιση 

Για την αντιμετώπιση της αιμορροϊδοπάθειας υπάρχουν συντηρητικές τεχνικές ή και επεμβατικές τεχνικές ανάλογά με τον βαθμό της ασθένειας και τους κινδύνους απο την εξέλιξη της. 

Related Articles

Αιμορροϊδοπάθεια και θεραπεία

Αιμορροϊδοπάθεια και θεραπεία

Πρόπτωση πυελικων οργάνων

Πρόπτωση πυελικων οργάνων

Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία

Για χειρουργικές θεραπείες που δεν μπορουν να πραγματοποιήθουν στο προκτωλογικό κέντρο συνεργαζομάστε με νοσοκομεία και θεραπευτήρια της περιοχής

Περιεδρικές Παθήσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κονδύλη 6 , Γλυφάδα , ΤΚ 16674
steliosdivaris@gmail.com
(030) 2108981735 & (030) 6944415711
Δευ-Σαβ:μονο με ρντβ