Ακράτεια Κοπράνων

Η ακούσια αποβολή εντερικού περιεχομένου, στερεάς, υδαρούς ή αέριας σύστασης δια του πρωκτικού δακτυλίου ή αδυναμία αναβολής της κένωσης. Επαναλαμβανόμενη, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, μη ελεγχόμενη διαφυγή περιεχομένου, στερεάς ή υγρής σύστασης από τον πρωκτό.