Δερματικοί Όγκοι

Λίπωμα: Είναι μαλθακός, λοβώδης όγκος με υπερκείμενο δέρμα φυσιολογικής όψης και εντόπιση στους βραχίονες στον αυχένα και στον κορμό. Αντιμετώπιση με χειρουργική αφαίρεση ή και Λιποαναρρόφηση.

Άλλη μεγάλη ομάδα Καλοηθών Νεοπλασιών του δέρματος είναι:

Οι Κύστες:

1. Επιδερμοειδής κύστη: λεία, θολωτή δερματική βλάβη με οπή στο κέντρο.
2. Δερμοειδής κύστη: εγκλωβισμός εμβρυικού επιθηλίου (κύστη κερκός οφρύος).
3. Κέγχρια: Λευκές βλατίδες.
4. Τριχική κύστη.
5. Πολλαπλό στεατοκύστωμα: πάθηση σμηγματογόνων αδένων.
6. Γάγγλια. Το 60 – 80% εξ αυτών εντοπίζονται στον Καρπό και μάλιστα στη ραχιαία επιφάνεια του. Εύκολα εξαιρέσιμες με τοπική η στελεχιακά αναισθησία χωρίς να χρειαστεί να παραμείνει ο ασθενής για κάποιο βράδυ στην κλινική. Είναι μια μικρή ψευδοκύστη που σχηματίζεται μέσα στον ινώδη συνδετικό ιστό των συνδέσμων ή του θυλάκου των αρθρώσεων του καρπού ως αποτέλεσμα συλλογής αυξημένων ποσοτήτων βλενοπολυσακχαρίδων. Περιέχει βλεννώδες υγρό και υπαλείφεται όχι από επιθηλιακή στοιβάδα αλλά από προϋπάρχοντα συνδετικό ιστό. Οφείλονται σε ινώδη εκφύλιση των συνδέσμων και δεν επικοινωνούν με την άρθρωση. Τα γάγγλια των δακτύλων προέρχονται από το ινώδες έλυτρο των τενόντων. Συχνά παρατηρούνται υποτροπές.

Όγκοι ιδρωτοποιών αδένων

1. Εκκρινές υδροκύστωμα: ογκίδια στα βλέφαρα, σχεδόν ανύπαρκτο το χειμώνα.
2. Συρίγγωμα: λείες βλατίδες γύρω από τα μάτια, τράχηλο, μασχάλες, περιγεννητική περιοχή.
3. Εκκρινές πόρωμα: μονήρες οζίδιο παλαμών, πελμάτων.
4. Χοριακό κυλίνδρωμα: βαθμιαία ανάπτυξη κυρίως στο τριχωτό και τον τράχηλο.

Όγκοι των θυλάκων των τριχών

1. Τριχοθυλακίωμα: οζίδιο στο πρόσωπο ή τράχηλο, λεπτός πόρος από όπου εκβάλλουν τρίχες.
2. Πολλαπλό τριχοεπιθηλίωμα: πολλαπλές στο χρώμα του δέρματος βλατίδες.
3. Ασβεστοποιημένο επιθηλίωμα του Malherbe.
4. Τριχιλήμωμα.
5. Πολλαπλά ινοθυλακιώματα.

Ινωδοϊστιοκυτταρικοί όγκοι

1. Δερματοΐνωμα: συχνή μελαγχρωματική βλάβη ως αντίδραση σε δήγμα εντόμου.
2. Νεανικό ξανθοκοκκίωμα: ενδοχοριακός όγκος παιδικής ηλικίας, στο πρόσωπο, τριχωτό, άκρα, υποκίτρινο οζίδιο με αυτόματη υποστροφή.

Όγκοι νευρικού ιστού

1. Νευρίνωμα.
2. Νευριλήμωμα ή σβάνωμα: μονήρης, ανώδυνος, σκληρός όγκος, προέρχεται από περιφερικά νεύρα με παρουσία κυττάρων χρόνιας φλεγμονής.

Όγκοι λιπώδους ιστού

1. Λίπωμα: Είναι μαλθακός, λοβώδης όγκος με υπερκείμενο δέρμα φυσιολογικής όψης και εντόπιση στους βραχίονες στον αυχένα και στον κορμό. Αντιμετώπιση με χειρουργική αφαίρεση ή και Λιποαναρρόφηση.

Όγκοι μυϊκού ιστού

1. Λειομύωμα.
2. Αγγειολειομύωμα.

Όγκοι αγγειακής προέλευσης

1. Πυογόνο κοκκίωμα.
2. Αγγειολεμφοειδής υπερπλασία με ηωσινοφιλία.
3. Μονήρες αγγειοκεράτωμα.
4. Αγγειοκεράτωμα οσχέου ή αιδοίου (Fordyce): Είναι πολλαπλές μικρές έντονα ερυθρές βλατίδες.