Εισφρυση Ονυχος

Ως είσφρυση όνυχος ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία το πλαϊνό τμήμα του νυχιού (συνήθως του μεγάλου δακτύλου) εισέρχεται εντός του δέρματος του δακτύλου προκαλώντας πόνο και φλεγμονή.

Οφείλεται σε πολλά αίτια με πιο συχνά την πίεση που ασκείται στο νύχι από στενά υποδήματα καθώς και λόγο κακής τεχνικής στη κοπή των νυχιών (κόψιμο του νυχιού κοντά στο δέρμα και υπό γωνία). Εμφανίζεται κατά κύριο λόγο σε νεαρά ενήλικα άτομα και η διάγνωση τίθεται με την κλινική εξέταση. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να συνδυάζεται με μυκητίαση των νυχιών ή άλλη μικροβιακή φλεγμονή.

Τόσο στις περιπτώσεις είσφρυσης όνυχος, όσο και σε περιπτώσεις μυκητίασης νυχιών ανθεκτικής ή υποτροπιάζουσας σε θεραπεία, εφαρμόζεται ολική ή μερική ονυχεκτομή. Προηγείται συντηρητική αγωγή με τοπική εφαρμογή αντισηπτικών διαλυμάτων για λίγες ημέρες, ώστε να καταπολεμήσουμε πρώτα την μικροβιακή φλεγμονή. Εμβαπτίζουμε το πάσχων δάκτυλο σε διάλυμα Betadine 2% και οξυζενέ (αναλογία 1:1) για 5 λεπτά τρείς φορές ημερησίως και στη συνέχεια τοποθετούμε κρέμα Betadine ή Bactroban γύρω από το νύχι. Αφού ολοκληρωθεί ο τοπικός καθαρισμός προχωράμε στην μερική ή ολική ονυχεκτομή.