Βιοψιες

Όλα τα δείγματα ή όγκοι (σπίλοι) που αφαιρούνται ελέγχονται ως προς την βιολογική τους υπόσταση για περαιτέρω ενέργειες, από τα αποτελέσματα των οποίων καθορίζονται οι επόμενες ενέργειες. Η βιοψία είναι με διαφορά ο πιο σίγουρος τρόπος διάγνωσης σε σύγκριση με τους υπόλοιπους, δηλαδή την αιματολογικές ή απεικονιστικές εξετάσεις.