Χειρουργεια ελαχιστης επεμβασης

Υπάρχουν χειρουργικές επεμβάσεις, όπως η αφαίρεση σπίλων ή κυστών, οι οποίες γίνονται με τοπική αναισθησία και ελάχιστη ταλαιπωρία.