Πρωκτοσκόπηση

Η εξέταση των 10 πρώτων εκατοστών του βλενογώνου του Ορθού για κακώσεις (πληγές), θρομβώσεις (αιμορροΐδες), όγκους, ιούς και βακτήρια. 

Η πρωκτοσκόπηση είναι μία βασική απλή εξέταση, στην οποία βασίζεται ολόκληρη η εξειδίκευση που αφορά τις παθήσεις του ορθού και του πρωκτού (δηλαδή το τελικό τμήμα του παχέως εντέρου) και αφορά την ειδικότητα του πρωκτολόγου.

Η πρωκτολογία ήρθε να καλύψει ένα κενό στην αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων παθήσεων που αφορούν την ανατομική αυτή περιοχή. Η ειδικότητα που μέχρι πρόσφατα παρείχε πληροφορίες για την διάγνωση των παθήσεων της περιοχής του πρωκτού και του ορθού ήταν η γαστρεντερολογία, διαμέσου της κολονοσκόπησης με εύκαμπτο κολονοσκόπειο.

Γιατί υπερέχει η πρωκτοσκόπηση από γενικό χειρουργό και πρωκτολόγο από την κολονοσκόπηση  από γαστρεντερολόγο;


- Είναι απλούστερη (η προετοιμασία ξεκινάει μία ώρα και όχι μία ημέρα πριν την εξέταση)
- Έχει χαμηλότερο κόστος
- Τα αυτοφωτιζόμενα άκαμπτα ορθο-πρωκτοσκόπια που χρησιμοποιούνται στην πρωκτοσκόπηση παρέχουν καλύτερη πρόσβαση και εικόνα
- Η διάγνωση γίνεται κατευθείαν από τον γιατρό που σε περίπτωση εντοπισμού βλάβης θα προβεί σε επεμβατική θεραπεία. Ο χειρουργός που θα επεμβεί έχει πρωσοπική εικόνα της νόσου και του τι χρειάζεται να γίνει, χωρίς να βασίζεται σε πληροφορίες και γνώμες άλλου συναδέλφου που δεν θα αντιμετωπίσει θεραπευτικά το πρόβλημα.

Είναι βασικό για τον ασθενή ο χειρουργός που θα δώσει λύση να έχει ο ίδιος εικόνα του προβλήματος. Σε πολλές περιπτώσεις ο πρωκτολόγος μπορεί να δώσει λύση ακόμα και κατά την διάρκεια της πρωκτοσκόπησης.