Ε.Λ.Ο.Σ

Έλεγχος Λειτουργικότητας Ορθοπρωκτικού Σωλήνα. Το Ε.Λ.Ο.Σ είναι ένας τυπικός έλεγχος που πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση από έγκυες μετά τον τοκετό, όσους και όσες χρησιμοποιούν τον πρωκτό ως σεξουαλικό όργανο, όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσκοιλιότητας, όσους παρουσιάζουν προβλήματα ακράτιας, όσους βρίσκονται σε ηλικία άνω των 60.

Η εξέταση μετρά χαρακτηριστικά του  ορθροπρωκτικού σωλήνα όπως η σφυγκτική ικανότητα, το μέγεθος της ορθικής κοιλότητας η μηχανική λειτουργία των μυών του σφιγκτήρα κ.α. Η εξέταση Ε.Λ.Ο.Σ είναι ανώδινη , πραγματοποιήτε με μικρή προετημασία στο ιατρείο και τα αποτελέσματα της βγαίνουν άμεσα. 

Με την πρωκτολογική εξέταση και την κολονοσκόπηση αναδεικνύονται μορφολογικές αλλοιώσεις της περιοχής. Για να αναδειχτούν τυχόν λειτουργικές βλάβες της περιοχής υπάρχουν άλλες εξετάσεις όπως η μανομετρία.

Αυτές οι εξετάσεις χρειάζονται προγραμματισμό, προετοιμασία, επιπρόσθετο χρόνο και γίνονται σε δεύτερο χρόνο. Κυρίως γίνονται όταν έχει εκδηλωθεί παθολογική συμπτωματολογία.

Με το MFA ανοσκόπιο όμως γίνεται κατά την διάρκεια της πρωκτολογικής εξέτασης να πραγματοποιηθεί στον ίδιο χρόνο αδρός έλεγχος της λειτουργικότητας με χαμηλό κόστος και μεγάλη ευκολία. Μπορούμε έτσι να εντοπίσουμε έγκαιρα ασθενείς που έχουν διαταραχές λειτουργικότητας και να τους προτείνουμε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις για να βρεθεί το ακριβές αίτιο της διαταραχής τους.

Το MFA (multifunctional anoscope) είναι αυτοφωτιζόμενο πρωκτοσκόπιο που διαθέτει ένα μπαλονάκι από latex το οποίο όταν φουσκώνεται με τις πιέσεις που ασκεί φανερώνει που και αν υπάρχει λειτουργική διαταραχή στην περιοχή.

Με το MFA μπορούμε να εξετάσουμε την ανθεκτικότητα της περιοχής και βγάλουμε συμπεράσματα για τη λειτουργία του έξω σφικτήρα, για τυχόν ακράτεια, δυσενέργεια, δυσκοιλιότητα και μονήρες έλκος. Μπορούμε να εκτιμήσουμε την τυχόν πρόπτωση και την ύπαρξη ορθοκήλης.

Συμπέρασμα είναι ότι με το MFA μπορούμε εύκολα, με χαμηλό κόστος, στον ίδιο χρόνο με την πρωκτοσκόπηση να εκτιμήσουμε λειτουργικές διαταραχές (όπως πχ η ακράτεια κοπράνων) και να επιλύσουμε πολλά προβλήματα που διαταράσσουν την σημαντική για όλους καθημερινή διαδικασία ομαλής αποβολής κοπράνων.