ΥΠΕΡΣΥΧΓΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η προκτωσκόπιση είναι μια εξέταση που απαιτεί ειδικό εξοπλισμό διαφορετικό από εκείνον των γαστρεντερολόγων. Δίνει την δυνατότητα στον ειδικό χειρουργό να εντοπίσει βλάβες ακόμα και στα  πρώτα 5-10 cm του πρωκτού, εκεί που ο πρωκτικοί  σφιγκτήρες εμποδίζουν το κολονοσκόπιο, των γαστρεντερολόγων, να δει .  Ο εξοπλισμός αυτός δίνει επίσης την δυνατότητα εφ όσον εντοπιστούν βλάβες να  αντιμετωπιστούν άμεσα από τον ειδικό χειρουργό και να θεραπευθεί ο ασθενής.